El nostre departament de gestió és el nucli central que coordina i supervisa tots els aspectes dels projectes relacionats amb les solucions hidràuliques i de reg. Ens encarreguem de garantir una gestió eficient i efectiva de cada etapa dels projectes, des de la planificació fins a la implementació.

Els nostres professionals de gestió tenen una visió global dels projectes i treballen estretament amb els clients per entendre les seves necessitats i objectius. Coordinem els recursos, establim els cronogrames i gestionem els pressupostos per assegurar una execució efectiva i un control exhaustiu.

La nostra prioritat és assegurar que els projectes es desenvolupin d’acord amb les especificacions i requisits dels clients. Supervisem de manera rigorosa els detalls i assegurem una qualitat constant i un compliment estricte dels estàndards i normatives aplicables.

En el departament de gestió, també ens ocupem de la coordinació amb altres equips i subcontractistes involucrats en els projectes. Establim una comunicació clara i efectiva per assegurar la cohesió.

A més, ens encarreguem de la gestió de la logística i dels subministraments per garantir que tots els materials i equips necessaris estiguin disponibles en el moment adequat i al lloc de treball.

La nostra experiència i coneixement en gestió de projectes ens permet anticipar i gestionar els possibles desafiaments i problemes que puguin sorgir. Mitjançant un enfocament proactiu, resolem les qüestions de manera eficient per garantir el bon desenvolupament dels projectes.

Planificació estratègica

Coordinació inter departamental

Control pressupostari

Gestió dels subministres

Supervisió de qualitat

Gestió dels recursos humans