El nostre servei de sistemes de reg ofereix solucions tècniques avançades per a l’aplicació eficient d’aigua en diferents contextos agrícoles i amb especial èmfasi en la protecció contra les gelades. Proporcionem disseny, instal·lació i manteniment de sistemes de reg per degoteig, aspersió i antigelades.

El reg per degoteig ofereix una aplicació precisa i directa de l’aigua, reduint el consum i evitant el desperdici.

El reg per aspersió cobreix àrees més grans i s’adapta a diverses necessitats agrícoles.

Els sistemes d’antigelades protegeixen els cultius contra temperatures extremes.

Amb el nostre servei de sistemes de reg, assegurem una gestió eficient de l’aigua i el desenvolupament sostenible del sector agrícola.

que oferim?

que oferim?

REG PRECÍS I EFICIENT

Els nostres sistemes de reg agrícola de degoteig ofereixen una aplicació precisa de l’aigua directament a les arrels de les plantes, reduint el consum d’aigua i optimitzant el creixement.

COBERTURA ÀMPLIA

Amb els sistemes de reg per aspersió, assegurem una cobertura uniforme en àrees més extenses, adaptant-nos a les diferents necessitats dels cultius.

PROTECCIÓ CONTRA GELADES

Els nostres sistemes d’antigelades protegeixen les plantes de les temperatures extremes, mantenint-les fora del perill de les gelades i assegurant la seva salut.

OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS

Els nostres sistemes de reg permeten una gestió eficient de l’aigua, reduint els costos operatius i minimitzant el consum d’aigua per a un rendiment òptim dels cultius.

PERSONALITZACIÓ I PLANIFICACIÓ

Oferim solucions adaptades a les necessitats de cada cultiu, realitzant una planificació detallada per garantir la màxima eficàcia i rendibilitat.

SUPORT TÈCNIC I MANTENIMENT

Proporcionem suport tècnic constant i serveis de manteniment per assegurar el correcte funcionament dels sistemes de reg i el seu rendiment a llarg termini.

regs agrícoles

Regs agrícoles

DEGOTEIG

El reg agrícola per degoteig és un sistema d’irrigació precís i eficient que distribueix aigua directament a les arrels de les plantes a través de tubs amb forats o gotejadors, evitant el desperdici i optimitzant el creixement dels cultius amb un ús sostenible i econòmic de l’aigua.

ASPERSIÓ

El reg agrícola per aspersió és un sistema d’irrigació que utilitza aspersors per distribuir aigua en forma d’aspersió sobre l’àrea. Aquest sistema ofereix una cobertura uniforme en àrees més grans, proporcionant l’aigua necessària per al creixement dels cultius i adaptant-se a diferents tipus de conreus.

ANTIGELADES

El reg agrícola per antigelada és un sistema d’irrigació que protegeix els cultius durant les gelades. Amb aspersors, l’aigua s’aplica sobre les plantes formant una capa de gel protector que manté la temperatura. Evita danys i proporciona una barrera contra el fred, especialment útil per a cultius fruiters.

casetes de reg

casetes de reg

Les casetes de reg, conegudes també com a casetes d’irrigació o casetes de reg localitzat, són un component fonamental en els sistemes d’irrigació moderns. Aquestes casetes alberguen els dispositius i tecnologies que permeten administrar l’aigua de manera precisa i eficient a les zones.

El seu funcionament es basa en una sèrie de vàlvules, filtres, sensors i controladors, tots ells col·locats dins d’aquestes casetes. Mitjançant l’ús de sensors com ara els de humitat del sòl, els nivells de pluja o altres variables ambientals, aquestes casetes poden ajustar automàticament l’aplicació d’aigua segons les necessitats reals de la vegetació.

Un dels principals avantatges de les casetes de reg és la seva capacitat per reduir el consum d’aigua en comparació amb els sistemes d’irrigació tradicionals. Mitjançant la dosificació precisa d’aigua en funció de les necessitats, s’evita el malbaratament i l’excés d’humitat.

A més d’optimitzar l’ús de l’aigua, les casetes de reg també permeten als usuaris estalviar temps i esforç. La programació i el control remot de l’irrigació són característiques comunes d’aquests sistemes.

instal·lacións

instal·lacións

casos d’èxit

casos d’èxit