Descripció del projecte

El projecte de modernització del sistema de reg. Mitjançant l’ús de tecnologies avançades i pràctiques de gestió intel·ligent de l’aigua, es buscarà reduir el consum d’aigua, optimitzar la distribució i millorar el rendiment dels cultius.

Objectius:

  1. Instal·lar un sistema de reg per degoteig de baix consum que permeti una distribució precisa i eficient de l’aigua.
  2. Implementar sensors d’humitat i controladors de reg per a ajustar automàticament el sistema segons les necessitats de les plantes i condicions meteorològiques.
  3. Integrar un sistema de fertirrigació per a l’aplicació precisa de nutrients, optimitzant el creixement i producció dels cultius.
  4. Establir una plataforma de monitoratge i gestió remota per a supervisar el sistema de reg i obtenir dades en temps real sobre el consum d’aigua i el rendiment dels cultius.
  5. Proporcionar formació i suport als agricultors per a la correcta utilització i manteniment del sistema de reg modernitzat.

Beneficis esperats:

  1. Reducció significativa del consum d’aigua mitjançant una distribució precisa i una millor gestió del reg.
  2. Augment del rendiment dels cultius gràcies a la fertirrigació precisa i òptimes condicions de reg.
  3. Estalvi energètic i reducció dels costos de funcionament relacionats amb el reg.
  4. Minimització de l’impacte ambiental, preservant els recursos hídrics i reduint l’ús de productes químics.
  5. Millora de la qualitat dels productes agrícoles, fomentant la seva comercialització i la seva competitivitat.

Millorant la productivitat i promocionant una gestió responsable de l’aigua. Amb el projecte de modernització del sistema de reg, volem oferir una solució avançada i sostenible per als agricultors, millorant la productivitat i promocionant una gestió responsable de l’aigua.